Schoolleiding

600_strand.jpg

Het Reynaertcollege maakt samen met Praktijkschool Hulst, het Lodewijk College (Terneuzen) en het Zwin College (Oostburg) deel uit van de stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. Het College van Bestuur van de stichting, bestaande uit dhr. P. de Witte (voorzitter) en dhr. S. van Nispen (lid), is o.a. verantwoordelijk voor het onderwijskundig, financieel en personele beleid op hoofdlijnen voor de gehele stichting.

De directie van het Reynaertcollege, bestaande uit dhr. C.L. Raas (algemeen directeur) en mevr. L. Meesen - Deburchgraeve lic. (directeur bedrijfsvoering) is verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van het onderwijs en de bedrijfsvoering van het Reynaertcollege.

De directie geeft daarbij leiding aan de sectoren vmbo  en havo/vwo en stuurt daarbij teamleiders aan die leiding geven aan de docententeams. De teamleiders zijn: mevr. C. De Baer (onderbouw 1 - 2 ),  dhr. J. Esser (vmbo 3 - 4) en dhr.  L. Remerij (havo/vwo 3-6).

Voor de dagelijkse werkzaamheden worden de teamleiders ondersteund door coördinatoren.  Als coördinatoren treden op mevr. M. Kwast (Gildenstraat) en mevr. S. Wuytack (Zoutestraat) in de onderbouw 1-2, mevr. K. van Goethem in havo/vwo 3-6 en dhr. M. Leijte vmbo 3-4.