Schoolleiding

Het Reynaertcollege maakt samen met Praktijkschool Hulst, het Lodewijk College (Terneuzen) en het Zwin College (Oostburg) deel uit van de stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. Het College van Bestuur van de stichting, bestaande uit dhr. P. de Witte (voorzitter) en dhr. S. van Nispen (lid), is o.a. verantwoordelijk voor het onderwijskundig, financieel en personele beleid op hoofdlijnen voor de gehele stichting.

De directie van het Reynaertcollege, bestaande uit dhr. C.L. Raas (rector) en mevr. L. Meesen - Deburchgraeve lic. (directeur) is verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van het onderwijs en de bedrijfsvoering van het Reynaertcollege.

De directie geeft daarbij leiding aan de sectoren vmbo  en havo/vwo en stuurt daarbij teamleiders aan die leiding geven aan de docententeams. De teamleiders zijn: dhr. A. Vreugde (onderbouw vmbo basis/kader), mevr. C. De Baer (onderbouw  vmbo-t/havo/vwo),  dhr. J. Esser (bovenbouw vmbo basis/kader en theoretische leerweg) en dhr. G. den Besten a.i. (bovenbouw havo/vwo).

Voor de dagelijkse werkzaamheden worden de teamleiders ondersteund door co√∂rdinatoren.  Als co√∂rdinatoren treden op dhr. L. Remerij in de onderbouw vmbo-t/havo/vwo, mevr. M. Borm in de bovenbouw havo/vwo en dhr. M. Leijte bovenbouw vmbo.