Scholing en instructie van (stage)studenten

In verband met scholing en instructie van studenten van lerarenopleidingen en begeleiding van (beginnende) docenten, zullen video-opnamen gemaakt worden van (gedeelten van) lessen.

Deze beelden worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de hierboven genoemde. Het beheer ervan valt onder de verantwoordelijkheid van de rector.