Gastles verkeersonveilig gedrag

In de brugklassen verzorgt een gastdocent van ROVZ een les rondom verkeers(on)veilig gedrag. Doelstelling is jongeren bewuster te maken van hun eigen gedrag in het verkeer en hen te wijzen op de risico’s van een aantal gevaarlijke gedragingen die zij vaak vertonen.

De gastles wordt vorm gegeven aan de hand van filmfragmenten van gedragingen en situaties die leerlingen van het voortgezet onderwijs op weg naar school vertonen en tegenkomen. Het is een compilatie van her en der in Zeeland gefilmde verkeersonveilige gedragingen, die universeel genoeg zijn om door alle leerlingen herkend te worden.

Aan de hand van de filmfragmenten worden o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

b9c34d4fd200de16c02ae3b4dd96842847be7a65.jpeg

  • sms-en op de fiets
  • met meer dan 2 personen naast elkaar fietsen
  • kuddegedrag
  • obstakels op de weg
  • dode hoek van vrachtwagens
  • gevaarlijke kruisingen
  • oversteken op gevaarlijke plekken
  • muziek luisteren tijdens het fietsen
  • fietsen in het donker