Intern Zorgteam

Het komt nogal eens voor dat leerlingen met vragen of problemen worstelen, die ze niet zomaar thuis of elders durven te bespreken. Deze problemen kunnen leerlingen tijdens uren op school zodanig bezighouden, dat zij niet goed kunnen functioneren. Het kan helpen om er op school met iemand over te praten in een vertrouwelijke sfeer. Voor deze ondersteuning hebben wij het Intern Zorgteam (IZT).

Het IZT bestaat uit docenten die een extra taak hebben voor de begeleiding van leerlingen.

Binnen het IZT begeleiden we leerlingen die een persoonlijke begeleidingsvraag hebben. Denk hierbij bv. aan sociaal-emotionele begeleiding bij scheiding, rouwverwerking.

Aanmelding voor het IZT wordt gedaan door de coach, in overleg met ouders en leerling.

Het IZT heeft 3-wekelijks overleg waar nieuwe aanmeldingen besproken en verdeeld worden.

Leden van het IZT

  • Jeanique Everaert
  • Marjan Hamelinck
  • Jeanique Tichelman (schoolmaatschappelijk werk)
  • Hanna Navarro (zorgcoƶrdinator)