Het vwo en de Tweede fase

Het vwo biedt een brede algemene ontwikkeling en bereidt leerlingen voor op wetenschappelijk onderwijs (universiteit) of hoger beroepsonderwijs (HBO). Het vwo duurt zes jaar en kent twee afdelingen: atheneum en gymnasium. In de onderbouw volgt de gymnasium-leerling dezelfde vakken als de atheneum-leerling en daarnaast nog Latijn en Grieks. In de bovenbouw wordt naast het atheneumpakket op gymnasium minstens één klassieke taal gevolgd en neemt het vak klassieke culturele vorming (kcv) de plaats in van het vak culturele en kunstzinnige vorming (ckv) dat op het atheneum wordt gevolgd

De bovenbouw van het vwo, de Tweede Fase, is bedoeld om de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het wetenschappelijk onderwijs (wo) leerling vanaf 4 vwo een brede vorming - veel vakken - aan te bieden, door meer de nadruk te leggen op vaardigheden en door te bevorderen dat leerlingen zelfstandig leren.

In 3 vwo kies je een profiel. Dit is een combinatie van vakken die past bij bepaalde vervolgopleidingen. Elk profiel kent een aantal verplichte vakken en een aantal keuzevakken. Kijk even welke vier profielen er zijn.

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Op het Reynaertcollege krijgt elke leerling persoonlijke begeleiding bij de profielkeuze. Natuurlijk moeten vakken uit een profiel passen bij jouw talenten. Verder bepaalt een profiel sterk welke vervolgopleiding jij kunt kiezen na het voortgezet onderwijs. 

Onderstaand tref je het praktijkboekje voor de vernieuwde 2e fase aan.