Aanmelden leerling

Aanmelding brugklas

De aanmelding voor het Reynaertcollege gebeurt door invulling van het aanmeldingsformulier, zie in bijlage Aanmeldingsformulier brugklassen. De verantwoording voor het ingevulde aanmeldingsformulier, ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s), ligt bij de ouder(s)/verzorger(s) van het vermelde kind.

Aanmelding tweede klas en hoger

Nieuwe leerlingen voor de leerjaren twee en hoger melden zich aan met een aanmeldingsformulier, zie in bijlage Aanmeldingsformulier tweede klas en hoger en een intakegesprek met de teamleider. De toelatingscommissie van het Reynaertcollege neemt zo spoedig mogelijk een beslissing waarbij het advies van de vorige school een belangrijke rol speelt. In het geval van een tussentijdse overstap volgt het Reynaertcollege de bevorderingsverklaring, afgeleverd door de vorige school. Daar wordt niet van afgeweken.