Aanmelden leerling

Aanmelding brugklas

De aanmelding voor het Reynaertcollege gebeurt door invulling van het aanmeldingsformulier. De verantwoording voor het ingevulde aanmeldingsformulier, ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s), ligt bij de ouder(s)/verzorger(s) van het vermelde kind.

Wilt u uw kind aanmelden als brugklas-leerling van het Reynaertcollege, klik dan op de volgende link: aanmeldingsformulier brugklas Reynaertcollege.

Aanmelding tweede klas en hoger

Nieuwe leerlingen voor de leerjaren twee en hoger melden zich aan met een aanmeldingsformulier en een intakegesprek met de teamleider. De toelatingscommissie van het Reynaertcollege neemt zo spoedig mogelijk een beslissing waarbij het advies van de vorige school een belangrijke rol speelt. In het geval van een tussentijdse overstap volgt het Reynaertcollege de bevorderingsverklaring, afgeleverd door de vorige school. Daar wordt niet van afgeweken.
Wilt u uw kind aanmelden voor een 2e - of hogere klas gebruik dan het formulier dat als bijlage hieronder staat!