Veilig naar school


Het project ‘Veilig naar school’ wordt vorm gegeven door de gezamenlijke inspanning van Reynaertcollege, Praktijkschool Hulst, Gemeente Hulst, politie en VVN afdeling Zeeland.
De projectgroep heeft als doel toekomstige brugklasleerlingen via een zo veilig mogelijke route naar school te laten gaan. Om inzicht te krijgen in de verschillende school-thuis-routes hebben we in voorgaande jaren in onze brugklassen onderzocht waar gevaarlijke knelpunten zitten. Op basis van dit onderzoek zijn de minst onveilige routes vanuit de verschillende kernen opgezet. Bij het opstellen van de routes hebben tevens de volgende overwegingen meegespeeld: het vermijden van aansluitingen met drukke of gevaarlijke verkeerspunten, het vermijden van stille wegen en afgelegen plekken, het vermijden van winterse gladheid op polderwegen, de aanwezigheid van straatverlichting, de aanwezigheid van vrijliggende fietspaden. Een link naar deze routes vindt u hieronder. In overleg met de Gemeente Hulst wordt jaarlijks het zogenoemde knelpuntenoverzicht (infrastructuur) geactualiseerd met als doel de belangrijkste knelpunten via  de politieke agenda aan te passen.

Leerlingen uit groep 8 worden vlak voor de zomervakantie uitgenodigd om onder begeleiding van hun juf of meester naar het Reynaertcollege te komen voor een centrale verkeersdag. Op deze dag is uitgebreid aandacht voor de verkeersdeelname van de toekomstige brugklassers. We vragen de basisscholen de door ons geadviseerde route te fietsen.
De toekomstige brugklassers worden op het Reynaertcollege ontvangen door de leden van de projectgroep. Gastsprekers gaan in op risico’s in het verkeer en aandacht voor verkeersveiligheid op de route naar de middelbare school. Aan de hand van filmopnames van praktijksituaties is er aandacht voor gevaarlijke verkeerssituaties en verkeersonveilig gedrag op de school-thuis-routes. Een stukje amusement ontbreekt niet op deze dag … leerlingen van het Reynaertcollege verzorgen een korte cabaretvoorstelling, ook weer in het teken van verkeers(on)veilig gedrag.

600_p309_600_collage_veilig_naar_school.jpg

Onderstaand vindt u de door het Reynaertcollege geadviseerde school-thuis-fietsroutes vanuit de verschillende kernen. U kunt deze fietsroutes bekijken door op de link te klikken.

Een speciaal punt van aandacht voor de inkomroute Hulst vanuit de richting Clinge / St. Jansteen via de Koolstraat. Tot op heden adviseerden wij daar de route vanaf de Koolstraat via de Willem de Zwijgerlaan (rechtsaf bij De Brug). Dit om de vroegere kruising Koolstraat-Zoutestraat te vermijden. Op basis van de eerste ervaringen met de nieuw aangelegde rotonde plus herinrichting van Koolstraat en Zoutestraat passen wij dit advies aan. Wij adviseren vanaf heden met de kinderen het fietspad Koolstraat tot aan de rotonde te volgen en vervolgens via de Zoutestraat naar het Reynaertcollege te fietsen. Sommige routes op onze website moeten op dit laatste punt (rotondes) nog worden aangepast.

Om inzicht te krijgen in gevaarlijke punten op de school-thuis-routes van onze leerlingen vragen we onze brugklassers hierover mee te denken. We maken daarbij gebruik van www.schoolroute.nl. Leerlingen geven online hun school-thuis-route op en markeren locaties die zij als onveilig ervaren. Daarbij kunnen ze ook aangeven wat deze locatie onveilig maakt en welke ideeën zij hebben om hier verbetering in te brengen. De routes van alle leerlingen en alle aangegeven punten worden samen op één kaart in beeld gebracht. Zo ontstaat een helder en actueel beeld van de routes die onze leerlingen rijden en de potentieel gevaarlijke punten die ze daarop tegenkomen. Hiermee worden wegbeheerders geïnformeerd. Die kunnen op hun beurt die punten onder de loep nemen en waar mogelijk veiliger maken.

600_p309_600_een_veilige_fiets_vvn.png

Klik op de volgende link voor "VVN - tips als je kind naar de brugklas gaat": https://vvn.nl/helpmijnkindgaatnaardebrugklas en klik hier voor 7 belangrijke tips.