TOM-klassen

1e en 2e jaar TOM /bk

Als de leerlingen vanuit groep 8 hiervoor worden aangemeld, nodigen we de leerlingen eerst uit voor het maken van enkele toetsen. We kijken dan hoever ze staan met rekenen, spellen en lezen. Samen met de basisschool overleggen we dan in welke klas de leerling het beste aan de slag kan gaan. Dus welk traject-op-maat het beste bij de capaciteiten en belangstelling van de leerling past.

Deze brugklassen krijgen les op de Gildenstraat. De meeste leerlingen die naar deze klassen gaan, halen vier jaar later hun vmbo diploma. In deze klassen krijgt de leerling in de brugklas veel ondersteuning. De leerling heeft veel lessen van dezelfde docenten en de klassen zijn niet al te groot. Dat is fijn en vertrouwd.

De brugklassen vmbo bk (TOM of regulier) hebben dezelfde lessentabel, dezelfde boeken en dezelfde toetsen.

Wij adviseren ouders/verzorgers van leerlingen voor vmbo bk hun kinderen tijdig aan te melden bij het Zorgloket Hulst. Hierdoor kunnen wij een gericht advies uitbrengen over de plaatsing in een bepaalde klas. Het streven is om alle vmbo bk-brugklassen te plaatsen op de locatie Gildenstraat. Door plaatsgebrek is dat helaas niet altijd mogelijk.

 

Naast deze vmbo bk brugklassen hebben we op de Zoutestraat de vmbo-t/havo brugklassen. Als je in deze brugklas zit, ga je na het eerste leerjaar naar klas 2 vmbo-t of naar 2 havo.

2e jaar

In het tweede jaar zitten alle vmbo-klassen in het gebouw aan de Gildenstraat. Net als in het eerste jaar hebben we nog een paar klassen met extra ondersteuning. Leerlingen hebben nauw contact met hun coach. Hij/zij helpt ook bij de keuze voor de beroepsrichting op het vmbo. Bijvoorbeeld tijdens de lessen beroepenoriëntatie. Ook gaat de leerling twee uur per week kennismaken op alle beroepsgerichte afdelingen van het Reynaertcollege. Dit heet Praktische Sector Oriëntatie (PSO).

Klassen gaan soms op excursie naar bedrijven of doen mee aan de Doedagen op Scalda (ROC). Dit soort activiteiten helpt leerlingen om een keuze te maken: kies je in de derde klas voor techniek of voor dienstverlening en commercie. Elke richting heeft een basisopleiding of - een beetje moeilijker – de zogenaamde kaderopleiding.