Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage maakt een wezenlijk onderdeel uit van ons onderwijsprogramma. Het Reynaertcollege heeft een convenant gesloten met de gemeente Hulst en de Stichting Hulst voor Elkaar om de MaS te continueren waar de wettelijke verplichting inmiddels is vervallen. Gezien de vormende waarde van de MaS vindt de school het belangrijk dat elke vmbo leerling een stage van 20 uur en een havo-vwo leerling een stage van 30 uur vervult en dat deze stage naar behoren wordt ingevuld.

Voor de organisatie en de uitvoering van de MaS op het Reynaertcollege is de coƶrdinator verantwoordelijk. Zij is dan ook degene die bepaalt of een stage meetelt voor de MaS, de goedkeuring levert en het geheel registreert. In principe worden geen maatschappelijke stages gerealiseerd tijdens schooluren.

Contactpersoon: mevr. K. De Roek (dro@reynaert.nl)

Voor enkele veelgestelde vragen zie de onderstaande bijlage.

Ook de in te vullen formulieren vind je als bijlages.