Publicaties

De volgende documenten zijn als bijlage toegevoegd:

 • Schoolplan Fundament 2022 - 2026
 • Onderwijsplan Reynaertcollege - VO Zeeuws Vlaanderen
 • Schoolondersteuningsprofiel Reynaertcollege 2021-2025
 • Veiligheidsplan Reynaertcollege
 • Pro-respect en anti-pestprotocol
 • Protocol internet en e-mail
 • Camerabeveiliging
 • Sponsoring op school
 • Voor Vensters voor verantwoording, zie onderstaande tekst (geen bijlage)
  Brancheorganisatie de VO-raad heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een systeem, waarbij uitgebreide informatie over de scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld. Aan de hand van twintig indicatoren over onderwerpen als: algemene kenmerken, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering, worden op het internet niet alleen de cijfers gepresenteerd, maar kan de lezer deze cijfers ook vergelijken met die van andere scholen. Daarnaast kan de school bij elk thema een toelichting geven. Zo geeft de school een breder en preciezer beeld van de schoolprestaties dan tot nu toe het geval was.

  Klik hier om het venster van de afdeling VMBO te raadplegen en hier om het venster van de afdelingen HAVO en VWO te raadplegen.   

  Voor meer informatie over de vensters van het Reynaertcollege kunt u contact opnemen met de heer C. Raas, rector (0114 - 381 818).

   Disclaimer: de website Vensters voor Verantwoording is nog volop in ontwikkeling, de informatie wordt steeds bijgewerkt en verbeterd. Wij sluiten niet uit dat er fouten in de gegevens staan. Er kunnen aan de gegevens geen rechten ontleend worden.