Het havo en de Tweede fase

Het havo, dat vijf jaar duurt, biedt een brede algemene ontwikkeling. Het havo-diploma geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (HBO). Leerlingen kunnen met dit diploma ook doorstromen naar de vijfde klas van het vwo.

De bovenbouw van het havo, de Tweede Fase, is bedoeld om de aansluiting op het hoger beroepsonderwijs (hbo) te verbeteren. Dit doen we door vanaf 4 havo een brede vorming - veel vakken - aan te bieden. We leggen daarbij meer nadruk op vaardigheden en stimuleren het zelfstandig leren.

In 3 havo kies je een profiel. Dit is een combinatie van vakken die past bij bepaalde vervolgopleidingen. Elk profiel kent een aantal verplichte vakken en een aantal keuzevakken.

Dit zijn de vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij (CM)
  • Economie en Maatschappij (EM)
  • Natuur en Gezondheid (NG)
  • Natuur en Techniek (NT)

Elke leerling krijgt persoonlijke begeleiding bij de profielkeuze. Natuurlijk moeten vakken uit een profiel passen bij zijn of haar talenten. Verder bepaalt een profiel sterk welke vervolgopleiding de leerling kan kiezen na het voortgezet onderwijs

Onderstaand tref je het praktijkboekje voor de vernieuwde 2e fase aan.