Raad van Advies

Elk van de scholen van VOZVL kent een Raad van Advies. De Raad van Advies adviseert de schoolleider ten aanzien van algemeen schoolbeleid.

De in de omgeving van de school gerekruteerde leden vormen een klankbord voor de schoolleider ten aanzien van ontwikkelingen in en rondom de school in de meest brede zin.

Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan de maatschappelijke verankering van de school in de lokale/regionale gemeenschap, op zodanige wijze dat de school wordt beschouwd als één van de pijlers van de samenleving.

Het gesprek met de Raad van Advies getuigt van het voeling houden met lokale en regionale ontwikkelingen, deze signaleren en vertalen naar de onderwijssituatie.

Leden

  • Dhr. L.P.J. Meerschaert AA MEd, voorzitter
  • Dhr. G. Bannenberg
  • Dhr. F. Berkhof
  • Mevr. T. Esseling
  • Mevr. A. van Goethem
  • Dhr. R. Groot
  • Dhr. R. Kindt
  • Mevr. M. Nijs
  • Dhr. J. Pijcke
  • Mevr. E. Verstraten