Leraren opleiden in de school

Zeeland zoekt nieuwe docenten

 

Het Reynaertcollege neemt deel aan de Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS), een samenwerkingsverband van Zeeuwse scholen voor voortgezet en beroepsonderwijs, Fontys Hogeschool Tilburg (lerarenopleiding FLOT), de Hogeschool Rotterdam en Driestar-educatief. Als u docent wilt worden in het voortgezet onderwijs of MBO, biedt het project diverse aantrekkelijke mogelijkheden om uw lesbevoegdheid te halen.
Bent u ge├»nteresseerd, surf dan naar www.docentinzeeland.nl.

Contactpersoon Reynaertcollege:

 - dhr. K. Rijsbrack (rys@reynaert.nl)

-  mevr. R. van de Vijver (vyv@reynaert.nl)