Wie is wie


Teamleider onderbouw 1-2
Mevr. C. De Baer
bae@reynaert.nl 

Teamleider vmbo 3-4
Dhr.  J. Esser
jes@reynaert.nl 

Coördinator onderbouw 1-2
Mevr. M. Kwast
kwa@reynaert.nl 

Coördinator vmbo 3-4
Dhr. M. Leijte
ley@reynaert.nl 

Decaan
Dhr. D. Voet
voe@reynaert.nl

Zorgcoördinator
Mevr. H. Navarro
nav@reynaert.nl

Schoolmaatschappelijk werker
Mevr. J. Tichelman
jti@reynaert.nl 

Reiscoördinator
Dhr. M. Vink
vnk@reynaert.nl