Wie is wie


Teamleider onderbouw basis– en kaderberoepsgerichte leerweg
Dhr. A. Vreugde
vre@reynaert.nl

Teamleider onderbouw vmbo-t, havo en vwo
Mevr. C. De Baer
bae@reynaert.nl 

Teamleider bovenbouw vmbo basis, kader en theoretische leerweg
Dhr.  J. Esser
jes@reynaert.nl 

Coördinator bovenbouw vmbo basis, kader en theoretische leerweg
Dhr. M. Leijte
ley@reynaert.nl 

Decaan
Dhr. D. Voet
voe@reynaert.nl

Zorgcoördinator
Mevr. H. Navarro
nav@reynaert.nl

Schoolmaatschappelijk werker
Mevr. J. Tichelman
jti@reynaert.nl 

Reiscoördinator
Dhr. M. Vink
vnk@reynaert.nl