Ouderparticipatie

Allereerst krijgt ouderparticipatie vorm door overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). Naast de formele rol die de oudergeleding heeft zijn zij ook gesprekspartner voor de schoolleiding over het te vormen beleid. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om hun achterban te raadplegen als het gaat om het ophalen van informatie die van belang is voor het bepalen van hun standpunt als het gaat om de ontwikkeling van het beleid van de school.

Naast de oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft het Reynaertcollege ook nog een oudervereniging die als klankbord dient voor de schoolleiding. Tevens kan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad ook in gesprek gaan met de oudervereniging in de vorm van een achterbanraadpleging. Naast deze instanties worden er op regelmatige basis enquêtes uitgezet om ouders te raadplegen. Allereerst natuurlijk in het kader van de kwaliteitscyclus en voor de noodzakelijke gegevens voor vensters van verantwoording, daarnaast ook incidenteel indien het nodig is in het kader van bepaalde thema's. Op deze manier zorgt de totale feedback van de ouders voor een permanente kwaliteitsontwikkeling van de school.