Voorlichtingsavonden ouders

Beste ouders/verzorgers,

In de maand november organiseren wij weer informatieavonden op het Reynaertcollege voor de ouders van groep 8.
De voorlichtingsavonden zullen plaatsvinden op dinsdag 21 november en donderdag 23 november én dinsdag 12 december.
Via de basisschool en onze website krijgt u hier ter zijner tijd meer informatie over.

Met vriendelijke groet,

Catherine De Baer, teamleider klas 1 en 2
Marieke Kwast, leerlingencoördinator klas 1 en 2 vmbo-bk
Sophie Wuytack, leerlingencoördinator klas 1 en 2 vmbo-t/havo/vwo