Gastles nabestaanden ongeval

In Zeeland vinden veel ernstige verkeersongevallen plaats. Op provinciaal niveau probeert men het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen door inspanningen op het gebied van infrastructuur, verkeershandhaving en voorlichting.
Het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ) levert een bijdrage door middel van preventie via het project Gedragsbeïnvloeding Verkeerseducatie. Dit project gaat in op risicovol gedrag in het verkeer en in het bijzonder de mogelijke gevolgen hiervan. Bewustwording van de risico’s levert een bijdrage aan bewuster en veiliger verkeersgedrag. RPCZ wil met het project jongeren tussen 14 en 18 jaar bereiken omdat hun verkeersrol vaak snel wisselt: van fietser naar bromfiets/scooterrijder en of automobilist.

De gastlessen zijn opgebouwd rondom het verhaal van een nabestaande van een verkeersongeval. Zo’n waargebeurd verhaal dat ook nog eens wordt verteld door een directe nabestaande maakt indruk op de jongeren, daarom wordt voorzien in opvang door het zorgteam van school.
Na afloop is er ruimte voor vragen aan de nabestaande en volgt een verdiepingsles waarbij leerlingen middels verwerkingsopdrachten aan het denken worden gezet over hun eigen gedrag in het verkeer en de mogelijke risico’s daarvan. Wat willen en kunnen zij veranderen om de eigen veiligheid en die van anderen in het verkeer te vergroten?

Op het Reynaertcollege worden de gastlessen gegeven in het derde leerjaar van enkele afdelingen.