Betermeldbriefje

Leerlingen die beter zijn, moeten zich bij terugkomst op school, weer melden bij de coördinator of teamleider van de betreffende afdeling. Dit gebeurt door middel van het als bijlage toegevoegde betermeldbriefje.
Voor de bovenbouw leerlingen die één of meer toetsen hebben gemist in de periode van ziek zijn dienen deze toetsen te worden genoteerd op het betermeldbriefje. In principe geldt dat er zonder het door de ouder ingevuld en ondertekend betermeldbriefje geen nieuwe (inhaal)toets kan worden gemaakt.