Wie is wie

 

Teamleider onderbouw vmbo-t/havo/vwo
Mevr. C. De Baer
bae@reynaert.nl 

Teamleider bovenbouw havo/vwo
Dhr. G. den Besten a.i.
gbe@reynaert.nl  

Coördinator onderbouw vmbo-t/havo/vwo
Dhr. L. Remerij
rmr@reynaert.nl 

Coördinator bovenbouw havo/vwo
Mevr. M. Borm
bor@reynaert.nl 

Decaan
Dhr. G. Hageman
hgm@reynaert.nl

Zorgcoördinator
Mevr. H. Navarro
nav@reynaert.nl

Schoolmaatschappelijk werker
Mevr. J. Tichelman
jti@reynaert.nl