Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg

De basisberoepsgerichte leerweg

Deze bereidt voor op de basisberoepsopleidingen in het MBO, niveau 2, en is bedoeld voor leerlingen die meer praktisch zijn ingesteld. 

De kaderberoepsgerichte leerweg

Deze bereidt ook voor op de vak- en middenkaderopleidingen in het MBO, niveau 3 en 4. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die ook graag praktisch bezig zijn en zich al allerlei beroepsvaardigheden willen eigen maken in een zelf gekozen richting.

DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN

Vanaf het schooljaar 2016-2017 zijn we op het Reynaertcollege gestart met de nieuwe afdeling Dienstverlening en Producten (D&P).

Leerlingen vinden het op deze leeftijd vaak moeilijk om een keuze te maken voor een vervolgopleiding. Daarom kunnen ze zich bij Dienstverlening en Producten verdiepen in verschillende onderdelen. We hopen dat dit hen helpt een goede keuze maken in het MBO. Bij D&P volgen de leerlingen 8 verschillende onderdelen.

De VO-scholen in Zeeuws-Vlaanderen werken nauw samen met Scalda (mbo) om het nieuwe programma voor Dienstverlening en Producten vmbo en mbo goed op elkaar te laten aansluiten. Het onderwijsproject de mini-onderneming is hiervan een heel mooi voorbeeld, door hier te klikken kun je meer lezen over deze mini-onderneming.

Binnen Dienstverlening en Producten krijgen leerlingen in het derde leerjaar les over onder andere:

 • Het organiseren van activiteiten
  Beroepsperspectief o.a.: planner van een activiteit, inkoper, facilitair medewerker, medewerker hospitality, beveiliger, medewerker catering, baliemedewerker
 • Presenteren, promoten en verkopen
  Beroepsperspectief o.a.: social media marketeer, reclame ontwerper, verkoopmedewerker
 • Een product maken en verbeteren
  Beroepsperspectief o.a.: productie medewerker, product designer
 • Het maken van multimediale producten
  Beroepsperspectief: applicatie ontwerper, webdesigner 

 Naast deze verplichte onderwerpen maken de leerlingen nog een keuze uit de volgende onderwerpen:

 • Uiterlijke verzorging
 • Ondernemen
 • Sport en Bewegen
 • Voorkomen van ongevallen en EHBO
 • Facilitaire dienstverlening
 • Geüniformeerde beroepen
 • Vormgeving en typografie
 • Mens & Gezondheid

Techniek (VKR)

Als leerlingen voor Techniek kiezen dan komen ze in de VaKmanschapsRoute. Dit houdt in dat ze in leerjaar drie vier oriëntatie – en één verdiepingsmodule volgen in de volgende domeinen: Bouw – ICT – Installatie/Elektro en procestechniek (enkel voor kaderleerlingen) - Metaal /Mobiliteit. De leerlingen hebben 16 uur per week les in deze modules. Dit naast hun uren in de algemeen vormende vakken. In leerjaar vier kiezen de leerlingen één van de genoemde domeinen waarbij installatie/elektro een combinatie domein is. Maar er is tijdens leerjaar vier ook nog de mogelijkheid om verder te oriënteren binnen een ander domein. Het doel van deze twee leerjaren is dat de leerling heel goed weet waarvoor hij/zij kiest voor het vervolg van de vakmanschapsroute in de doorlopende leerlijn naar het MBO toe. Daarnaast leren de leerlingen veel vaktechnische vaardigheden binnen de genoemde domeinen. Ook de vaktheorie wordt niet vergeten. De praktijklessen in klas vier worden gegeven in het Centrum voor Top Techniek ( CTT) in Terneuzen. De theorie –en andere lessen zoals Nederlands, Engels, wis-, natuurkunde en lichamelijke opvoeding volgen de leerlingen op de eigen school in Hulst. De hele route is ontwikkeld door docenten uit het vmbo in samenwerking met docenten uit het MBO. De gehele vakmanschapsroute is een initiatief van drie Zeeuws-Vlaamse VO scholen, Scalda en enkele bedrijfsopleidingen.  

De eerste twee leerjaren van de VKR ( zijnde de leerjaren 3 en 4 op het vmbo) schematisch weergegeven:
+ 2e helft schooljaar kunnen er ook lessen gevolgd worden binnen het domein Procestechniek

Leerjaar 3
op de eigen school
Bouw ICT MeMo = 
Metaal
Mobiliteit
IEP =
Installatie
Electro
Procestechniek
Één van de hiernaast genoemde modules als verdiepingsmodule
Leerjaar 4   
in CTT 
Terneuzen 
Bouw
Wonen,
Interieur
ICT Metaal Mobiliteit Installatie/Elektro
Hierna krijgt de VKR uiteraard nog een vervolg naar de bekende MBO niveaus.