Overige links verkeersveiligheid

We vinden het belangrijk dat kinderen ook thuis praten over verkeersveiligheid. Daarom vindt u hieronder een suggestie van interessante links op het gebied van verkeersveiligheid.

Veilig Verkeer Nederland
Op de website van Veilig Verkeer Nederland vindt u algemene informatie en links naar een aantal interessante onderwerpen.
We bevelen vooral de volgende onderwerpen aan:

  • Verkeersregels voor fietsers
  • Een veilige fiets
  • Jij en het verkeer

U kunt de onderwerpen bekijken door ze op de site van VVN in de zoekbalk te typen.

Op een speelse manier je verkeerskennis testen? Bij de online opfriscursus van VVN heb je de keuze tussen een korte en uitgebreide verkeerstest voor onder andere auto of fiets.

Informatie Rijksoverheid
Via de website van de Rijksoverheid vindt u de informatie en nieuws op het gebied van beleid, nationale regelgeving en maatregelen aangaande verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheidscampagnes van de Rijksoverheid (ministerie van Infrastructuur en Milieu en partners) worden gevoerd onder de slogan 'Daar kun je mee thuiskomen'. Meer informatie over de campagnes vindt u via deze link.

600_p390_600_daar_kun_je_mee_thuiskomen.jpg

Provincie Zeeland
Provincie Zeeland geeft informatie over verkeersbeleid en aanpak verkeersveiligheid in Zeeland via haar website.

TButterfly
Het gebruik van mobiele telefoons en smartphones in het verkeer veroorzaakt grote problemen. Door een paar seconden je aandacht op je mobiele telefoon te richten kun je jezelf of anderen in risicovolle verkeerssituaties brengen. Vaak loopt dit met een sisser af, maar ook een ernstig, zelfs dodelijk, ongeval kan het gevolg zijn. TButterfly probeert bewustwording bij jongeren en ouders te creëren van de gevaren van het gebruik van mobiele telefonie.

Wilt u in gesprek gaan met uw zoon of dochter over de risico’s van appen op de fiets? Op de website van TButterfly vindt u o.a. een voorlichtingsfilm en ouder-kind-contract.