Schoolmaatschappelijk werk

Voor leerlingen waarbij de ondersteuningsvraag complexer is of er ook binnen het gezin een vraag naar ondersteuning is, bieden we ondersteuning vanuit schoolmaatschappelijk werk (SMW).  Voor het Reynaertcollege is de schoolmaatschappelijk werker Jeanique Tichelman (jti@reynaert.nl).