Examens, examenreglement, PTA's, PWS

Examens

De examens staan voor de deur! Dit betekent dat er heel wat inspanning gevraagd wordt van leerlingen, maar er ook een aantal regels en afspraken gelden. In kort bestek valt hier te lezen welke informatie belangrijk is.
Examenkandidaten kunnen alles vinden over het komende centraal schriftelijk examen op de website www.mijneindexamen.nl.

Het examenreglement en specifieke aandachtspunten die gelden voor alle eindexamenkandidaten op het Reynaertcollege zijn als bijlagen hieronder terug te vinden.

Programma van Toetsing en Afsluiting, afgekort PTA's

De vakspecifieke informatie van de PTA's van de verschillende afdelingen kun je terug vinden in de volgende linkjes:

Algemene informatie betreffende de PTA's voor alle cohorten schooljaar 2023-2024 is als bijlage hieronder terug te vinden.

Profielwerkstuk, afgekort PWS

Elke leerling in de bovenbouw vmbo theoretische leerweg, havo en vwo maakt, als een soort meesterproef, samen met een andere leerling een profielwerkstuk.  Één en ander wordt uitvoerig uitgelegd in LOB- cq OSB lesen van de coaches.

Na het kiezen van een onderwerp en het samenstellen van de duo’s starten leerlingen in februari met het werkstuk. Vakdocenten treden op als begeleiders. Er worden afspraken gemaakt over onderwerp, planning en contactmomenten. Het profielwerkstuk moet afgerond te zijn vóór april van het eindexamenjaar.