Afdeling vmbo

Het Programma van Toetsing en Afsluiting geeft de eisen weer die per vak aan een leerling in de leerjaren 3 en 4 vmbo gesteld worden. De PTA's voor 3 en 4 vmbo  basis, kader en theoretische leerweg kun je hieronder downloaden.