Missie en Visie

600_flyer_kernwaarden_reynaertcollege.jpg

Missie

Het Reynaertcollege is een unieke school – van praktijkonderwijs tot en met gymnasium - die zich, vanuit een katholieke traditie sterk verbonden voelt met de regio. Het Reynaertcollege is méér dan een school waar goed onderwijs wordt aangeboden en waar leerlingen worden voorbereid op het vervolgonderwijs en maatschappelijk functioneren; het is een ontmoetingsplaats, een warm nest, een kweekvijver vól talent en een regionale thuishaven waar verbinding ontstaat en herinneringen geboren worden. Het Reynaertcollege is onderdeel van de Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen.

Kernwaarden

We onderscheiden ons door positieve invloed uit te oefenen vanuit een bevlogen grondhouding, door samen te werken én door kansen te bieden aan de ontplooiing, de groei en de ontwikkeling van elke leerling als uniek persoon en dit als uitgangspunt centraal te stellen. Deze waarden geven richting aan ons handelen en de keuzes die we dagelijks maken in de omgang met leerlingen, ouders en collega’s.
1. Bevlogenheid : Gaat het goed met onze leerlingen, dan gaat het goed met het Reynaertcollege! Plezier en waardering spelen hierbij een belangrijke rol. We zijn voortdurend betrokken om het beter te doen. We helpen leerlingen met het waarmaken van hun doelen. We hebben de oprechte wil om ze daarbij te helpen en we hebben de kennis om dit optimaal te doen.
2. Samen: We werken nauw samen met elkaar. Met elkaar, met de leerlingen, met de ouders én met de omgeving. Op die manier halen we het beste in elkaar naar boven en doen we het zo ook steeds iets beter.
3. Groei: Alles in onze school staat in het teken van groei en ontwikkeling. Over kennis, vaardigheden, als persoon, in de omgeving én met elkaar. Durf, eigenaarschap, veiligheid en verantwoordelijkheid spelen hier een belangrijke rol. Je krijgt kansen om te groeien en wordt gewaardeerd om wat je kan en durft.

Visie

Met trots groeien vanuit kansen!
Op het Reynaertcollege willen we om die reden als een professionele leergemeenschap het verschil maken door alle leerlingen kwalitatief, rijk, betekenisvol en zo passend mogelijk onderwijs aan te bieden. Wij zijn een veilige plek waar leerlingen zich gezien voelen en waarderend worden aangemoedigd en ondersteund bij hun ontwikkeling. Onze school is een ontmoetingsplek, waar we – medewerkers én leerlingen – voortdurend willen leren van en aan elkaar. We hebben hier een verbindende rol om via samenwerking met ouders/verzorgers en andere betrokkenen in onze regio onderwijs en begeleiding te versterken en te verrijken. Leerlingen kunnen zich gaandeweg hun gehele loopbaan ontwikkelen als individu, als eigenaar van hun zelfbewuste ontwikkeling én als verantwoordelijke medemens met een open, positief kritische, respectvolle blik op de samenleving. We beloven daarom aan leerlingen, ouders en elkaar dat we:
• Leerlingen én collega’s zoveel mogelijk waarderen.
• Leerlingen kansen geven.
• Deskundig helpen om de persoonlijke doelen van leerlingen waar te maken.
• Met elkaar samenwerken om het goed te doen.
• Voortdurend betrokken zijn om het beter te doen.