Missie

Het Reynaertcollege wil staan voor onderwijs van kwalitatief hoog niveau, waar aandacht is voor een brede vorming van haar leerlingen in een sfeer van respect en vertrouwen. Daarbij willen wij uitgaan van de mogelijkheden van de (individuele) leerling. Met de begeleiding van deskundig personeel willen wij een persoonlijke ontwikkeling realiseren die leerlingen voorbereidt op een volwaardig functioneren in het vervolgonderwijs en de maatschappij. Het Reynaertcollege wil garant staan voor kwalitatief goed onderwijs en dat willen wij bereiken door oog te houden voor de individuele mogelijkheden van elke leerling. Wij streven een optimale afstemming na tussen vaardigheden, talenten, competenties en resultaten van leerlingen, waarbij wij ruimte geven aan maatschappelijke en sociale activiteiten en creativiteit stimuleren.