Oudergeleding MR

Medezeggenschap, ook voor alle ouders.

 De MR bestaat uit 6 personeelsleden, 3 leerlingen en 3 ouders/verzorgers. In de oudergeleding nemen op dit moment Marco Coolsen, Veerle de Bruin en Jackelien van den Boom plaats.

De oudergeleding van de MR wil graag investeren in de relatie met ónze achterban; alle ouders/verzorgers van de leerlingen van het Reynaertcollege.

Vanaf nu heeft de MR oudergeleding de mogelijkheid deze rubriek in de nieuwsbrief te gebruiken om informatie met jullie te delen of om ergens feedback over te vragen.

Willen jullie meedenken, informatie en/of ideeën inbrengen, of zijn er zaken die u voor onze school belangrijk vindt, dan kunt u dat laten weten door de oudergeleding van de MR een mail te sturen. Het emailadres hiervoor is medezeggenschap@reynaert.nl