Eerste Opvang Anderstaligen

EERSTE OPVANG ANDERSTALIGEN
Ben je tussen de 12 en 18 jaar? En nieuw in Nederland? Spreek je de taal nog niet, of niet zo goed? De Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) bereidt je voor op het Nederlandse onderwijs. Ook leer je er veel over het leven in Nederland. Zo voel je je gauw vertrouwd op jouw nieuwe plek.

HEEL ZEEUWS-VLAANDEREN
De EOA in Zeeuws-Vlaanderen is te vinden op het Lodewijk College in Terneuzen. Deze school verzorgt de lessen voor alle nieuwkomers in Zeeuws-Vlaanderen. Dus ook voor leerlingen uit de gemeentes Sluis en Hulst. Alle lessen zijn in Terneuzen op de locatie Oude Vaart.

VEEL LES IN NEDERLANDS
Op de EOA krijg je verschillende vakken:

  • Nederlands: 16 uur per week. Zo leer je de taal snel.
  • Rekenen
  • Zwemmen: je haalt je zwemdiploma! Belangrijk in een land met veel water.
  • Sport
  • Creatieve vakken: bijvoorbeeld tekenen, schilderen, maar ook techniek
  • Kennis van de Nederlandse maatschappij
  • Mentor-uur

KLEINE GROEP
We vinden het belangrijk dat je je bij ons thuis voelt. Je krijgt op de EOA les in een kleine groep. Er zitten ongeveer 10 leerlingen in een klas. Je krijgt veel lessen van jouw mentor. Deze docent kent jou daarom goed. Samen met je klas en andere leerlingen doe je mee aan schoolactiviteiten. Dat zijn bijvoorbeeld feesten en sportwedstrijden.

WAT KOMT ER NA DE EOA?
Je blijft meestal ongeveer 2 jaar op de EOA. Zit je al wat langer bij ons? Dan kunnen je lessen veranderen. Dat hangt af van wat jij nodig hebt. Misschien kun je al Engels en wiskunde volgen op vmbo, havo of vwo. Of meekijken bij andere vakken, stage lopen bij een bedrijf, enzovoort. We passen alles zo veel als mogelijk aan op wat jij kunt en wilt.

Het doel van de EOA is dat je zo snel mogelijk doorstroomt naar regulier onderwijs op een school bij jou in de buurt. We kijken samen welk niveau en welke school het beste bij jou past. Ook doorstromen naar werk is een mogelijkheid.

 

AANMELDING / INTAKE:
Je bent leerplichtig zodra je in Nederland woont. Hoe meld je je aan bij de EOA?

Aanmelden kan via e-mail: aanmeldingEOA@lodewijkcollege.nl of telefoon: (0115) 694 029.

- Je kunt worden aangemeld, ook als je papieren nog niet in orde zijn.
- Je krijgt dan een uitnodiging voor een intakegesprek.
- Bij de intake moeten de leerling, de ouder(s) en/of voogd aanwezig zijn.
- Als het nodig is, wordt een tolk ingeschakeld.
- Neem alle beschikbare papieren en eventuele vorige schoolrapporten mee.

VERVOER
Woon je in de stad Terneuzen? Dan kun je makkelijk te voet of op de fiets naar school. Woon je verder weg? Dan kom je misschien met de bus. Aan de gemeente waar jij woont kun je vragen om een bijdrage in de kosten van de bus. Bij de intake vertellen we hoe dit voor jou is.

MEER INFORMATIE?
Neem voor meer informatie contact op met mevrouw I. Pols-Stevens. Zij is de teamleider Eerste Opvang Anderstaligen VO Zeeuws-Vlaanderen:

E-mail: aanmeldingEOA@lodewijkcollege.nl of telefoon: (0115) 694 029.