Pestproblematiek

Als een leerling gepest wordt of er is sprake van pestproblematiek binnen de klas zal de coach hier in eerste instantie mee aan de slag gaan. Als er meer ondersteuning nodig is wordt de zorgcoƶrdinator/ondersteuningsteam ingeschakeld. Tevens kan er in overleg met leerling en ouders extra ondersteuning worden aangeboden aan zowel de leerling die gepest wordt als aan de pestende leerling.

Binnen het RC werken wij met een Pestprotocol.
Dit protocol is te vinden bij Publicaties onder de kop Over ons.