Schoolregels en afspraken voor medewerkers en leerlingen

Als uitgangspunt voor de schoolregels op het Reynaertcollege geldt het leidende leerlingenstatuut van Stichting VO Zeeuws Vlaanderen. 

In dit statuut zijn algemeen omschreven fundamentele rechten en plichten over onderwijs en van leerlingen vastgelegd. In het statuut zijn ook verwijzingen te vinden naar andere documenten die van toepassing zijn voor het Reynaertcollege. Deze documenten zijn allemaal hier terug te vinden.

Het statuut - inclusief die in dit document vastgestelde regels en afspraken voor het Reynaertcollege - geldt in en buiten de schoolgebouwen en terreinen bij alle activiteiten die van de school uitgaan.

In dit document worden de afgeleide rechten en plichten over de dagelijkse gang van zaken op school en de passende strafmaatregelen specifiek voor het Reynaertcollege beschreven.