Begeleiding

De coach (mentor)

Elke leerling kan een beroep doen op zijn coach (mentor). De coach gaat zelf regelmatig in gesprek met de leerlingen. Zo worden de vorderingen op school besproken en is er aandacht voor het persoonlijk aspect. Zit je lekker in je vel, dan gaat het schoolwerk ook beter!

Extra aandacht

Er is ook aandacht voor leerlingen die gerichte zorg nodig hebben:

  • We hebben remediale hulp voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
  • De cursus zelfvertrouwen helpt een leerling om zich persoonlijk beter te manifesteren
  • Het interne zorgteam biedt individuele ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen

Intern kunnen we een beroep doen op een zorgcoördinator, het schoolmaatschappelijk werk en zorgdocenten.

Passend onderwijs

Sinds dit schooljaar werken we volgens het principe van passend onderwijs. We kijken welke ondersteuningsvraag de leerling heeft en welke hulp moet worden ingezet. Er is geen sprake meer van ‘rugzakjes’ maar leerlingen hebben nog steeds recht op extra ondersteuning. Deze is niet meer afhankelijk van een LGF (leerling gebonden financiering). De school kan een beroep doen op ambulante begeleiders om leerlingen en docenten te ondersteunen.

Buitenschoolse zorg

Er zijn momenten dat de school externe hulp inroept.

  • Bij opvallend ziekteverzuim neemt de jeugdverpleegkundige contact op met ouders
  • Bij opvallend vaak te laat komen en spijbelen neemt de leerplichtambtenaar contact op