Theoretische leerweg

De theoretische leerweg

De naam zegt het al: in deze leerweg gaat de meeste aandacht naar theorievakken. In de tweede en de derde klas wordt een breed pakket aan vakken aangeboden; tijdens het examenjaar volg je zeven of acht vakken. Voor die vakken leg je op het einde van het vierde leerjaar een centraal examen af.

Op het Reynaertcollege bieden we de vakken Nederlands, Engels, Duits, Frans, wiskunde, economie, geschiedenis, biologie, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde en beeldende vorming als examenvakken aan.

Natuurlijk gaan we ook praktisch aan de slag. Denk hierbij aan een practicum bij natuurkunde, een uitstap naar de dierentuin in het kader van het vak biologie of aan het Literair Café bij het vak Nederlands.

Leerlingen in klas 4 volgen bovendien een keuzemodule koken, geluidstechniek, drama, gitaar, Russisch, uiterlijke verzorging, lassen, anatomie en fysio, fietsen herstellen, …

Jouw toekomst

We kijken ook samen naar de toekomst. Tijdens de lessen LOB staat jouw loopbaan op school en in het vervolgonderwijs centraal. Aan de hand van allerlei (interactieve) opdrachten ga je op zoek naar je eigenschappen, talenten en vaardigheden. Je leert wat voor type kiezer je bent. Je duikt in de wereld van opleidingen en beroepen en gaat in je examenjaar op onderzoek naar de studie die straks het beste bij je past. Daarnaast kun je in klas 3 en 4 ook een korte stage lopen. Op die manier krijg je de kans om kennis te maken met een bepaald beroep.

Leerlingen die de theoretische leerweg afronden, kunnen zonder problemen instromen op niveau 4-opleidingen of stromen door naar havo 4. Voor wie naar havo wil hebben we een overstaptraject met onder andere meeloopmomenten, oriëntatiedagen en voorbereidende cursussen voor wiskunde B en Nederlands.