Slim.nl

Slim.nl is een webwinkel voor het middelbaar (beroeps)onderwijs. Bij Slim.nl kun je eenvoudig en met hoge korting legale software, laptops, tijdschriften, boeken en allerlei computeraccessoires bestellen. Doordat het Reynaertcollege een licentieovereenkomst heeft afgesloten kunnen deze kortingen oplopen tot wel 90%.

Slim.nl is in 1995 opgericht en is een initiatief van SLB-diensten, de licentieorganisatie voor het middelbaar onderwijs die het gebruik van ICT faciliteert. Zij onderhouden nauwe contacten met leveranciers, zodat altijd sprake is van de meest actuele versies van de media. Maar Slim.nl levert ook vaak oudere versies, wanneer deze niet meer in de ‘bakstenen’ winkel te krijgen zijn.

Slim.nl is er alleen voor iedereen die leert aan een VO-instelling of (V)MBO/ROC die een licentieovereenkomst heeft afgesloten bij SLB-diensten. Ook ouders, docenten en medewerkers kunnen software voor thuisgebruik bij Slim.nl bestellen.

De voordelen van Slim.nl op een rijtje

•    Legale software (en veel meer) met korting tot wel 90%.
•    Altijd de nieuwste versies (maar ook nog de ‘oudere’).
•    Vandaag besteld, morgen in huis.
•    De prijzen op de site zijn inclusief bezorgkosten en BTW; dus geen verrassingen achteraf.

Om naar de site van Slim.nl te gaan, klik hier.
600_slim.jpg