Oudervereniging

600_logo_oudervereniging_reynaertcollege.jpg

Op dit gedeelte van de website willen we u:

  • kennis laten maken met de Oudervereniging;
  • uitleggen wat wij doen;
  • betrekken als ouder(s)/verzorger(s) bij de school;
  • informeren over de doelstellingen.

Contact Oudervereniging

Heeft u een probleem of heeft u tips of opmerkingen, waarvan u de Oudervereniging op de hoogte wilt brengen, dan kunt u ons e-mailen. Stuurt u ons dan een e-mail met uw beknopte (!) omschrijving naar: oudervereniging@reynaert.nl. De mail wordt dan doorgestuurd aan alle bestuursleden.
Vermeldt u in ieder geval op welke vestiging/klas uw zoon of dochter zit. Uiteraard is ook uw naam en telefoonnummer van belang. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld of per e-mail geholpen. Wij zullen er van onze kant alles aan proberen te doen het probleem zo snel mogelijk en op de juiste wijze te kanaliseren. Eventuele problemen kunnen ook worden teruggekoppeld naar de oudervereniging om daar te bespreken.

Let op! Het eerste aanspreekpunt voor een ouder over een leerling of een klas is altijd de coach.

Postadres:
Oudervereniging Reynaertcollege
p/a Postbus 32
4560 AA Hulst

Doelstelling Oudervereniging

De doelstelling van de oudervereniging is vastgelegd in de statuten. Klik hier om de statuten te openen.

De vereniging stelt zich – gelet op de primaire verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding van hun kinderen – ten doel de samenwerking tussen de ouders, het schoolbestuur en het personeel met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen binnen de school en in verband met de school te bevorderen. Ouders zijn ook de voogden of verzorgers van de leerlingen.

Wij zijn er als vereniging door de ouders en voor de ouders. Wanneer u ook lid wilt worden van het bestuur neem dan vrijblijvend contact op met de Oudervereniging.

Wat doen wij zoal:

  • wij hebben regelmatig overleg met de school over zaken die onze kinderen aangaan;
  • we helpen bij de diploma-uitreiking voor de eindejaars;
  • we organiseren jaarlijks de algemene ledenvergadering waarop alle ouders van de leerlingen welkom zijn;
  • we hebben namens de ouders inspraak in zaken als Alcohol & Drugs op school.

Bent u benieuwd naar de actuele ledenlijst, klik dan hier.

Wilt u de vergaderdata van dit schooljaar weten, klik dan hier.