Vergaderdata

De  vergaderdata voor schooljaar 2023-2024:

  • 14 september 2023 + Algemene Leden Vergadering 
  • 02 november 2023
  • 14 december 2023
  • 18 januari 2024
  • 21 maart 2024
  • 16 mei 2024
  • 20 juni 2024

Start van de vergaderingen 19.30 uur personeelskamer locatie Gildenstraat.