Decaan vmbo

Op deze pagina vind je informatie over loopbaan oriëntatie begeleiding, keuzebegeleiding, vervolgopleidingen, open dagen, vakkenpakketten, examentrainingen, profielen en veel meer voor de afdeling vmbo.

Decanaat vmbo

Van vmbo naar mbo of havo: veel mogelijkheden …en dus is een extra handje hulp erg welkom! 

Het vmbo omvat meerdere afdelingen elk met hun eigen structuren en lessentabellen: 

-Basisberoepsgerichte leerweg  

-Kaderberoepsgerichte leerweg 

-Theoretische leerweg 

Zowel de basis- als de kaderberoepsgerichte leerweg zijn gerichte op de praktijk, waardoor leerlingen in de bovenbouw ongeveer de helft van de lestijd besteden aan praktijklessen. Deze leerwegen zijn gericht op een doorstroom naar opleidingen op MBO niveau 2 en 3 (en soms 4). De theoretische leerweg is uiteraard vooral gericht op theorie en maakt doorgaans de doorstroom naar opleidingen Mbo niveau 4 of havo mogelijk. De LOB-trajecten voor leerlingen kunnen dus onderling sterkt verschillen, vandaar ook dat enige hulp soms hard nodig is.  

Nauwe samenwerking tussen leerling, coach en decaan 

De decaan stuurt het proces van keuzes aan bij de leerlingen. Studiekeuzes worden in bijna alle leerjaren gemaakt waardoor het werkgebied zich voornamelijk verspreid over leerjaar 2 tot en met 4. De coaches zorgen voor de individuele benadering door middel van loopbaangesprekken, die zich per leerjaar op een andere keuze richten. Dit varieert van een keuze binnen de beroepsgerichte vakken, een keuze voor een profiel en vakkenpakket tot een studiekeuze op het Mbo of een doorstroom naar havo.  

Het LOB (Loopbaanoriëntatie- en begeleiding)-traject is er op gericht leerlingen zelf aan het denken te krijgen. Dat kan door gesprekken op school of thuis met vrienden en familie. Ook stages, loopbaanopdrachten, reflectiegesprekken, het bijwonen van voorlichtingen zijn daarbij van groot belang. Onze coaches sturen erop aan dat een leerling (en zijn of haar ouders/verzorgers) zelf op zoek gaan naar de juiste keuzes, de decaan behoudt het overzicht en zorgt voor de algehele coördinatie.  

Extra hulp van je decaan? 

Via de decaan kun je een intensief studiekeuzetraject volgen als je er zelf door de bomen het bos niet meer ziet. Je begint dan met een studiekeuzetest via LC-data. Na het maken van deze test kun je een gesprek aanvragen met de decaan om te zien wat de mogelijkheden binnen de sector(en) waarin je het hoogst scoort in de test. Op die manier kun je het zoekgebied steeds vernauwen en door middel van gesprekken, meeloopdagen, stages, e.d. naar een definitieve keuze worden geleid. Ouders en leerlingen zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inschrijving, de decaan daarbij uiteraard wel assisteren.  

De decaan vmbo is vooral op donderdag op school bereikbaar voor leerlingen en ouders. Dat kan uiteraard ook telefonisch of per mail: voe@reynaert.nl  

Brengen tot een startkwalificatie 

Vmbo-leerlingen zijn in de meeste gevallen nog geen 18 en daarom altijd leerplichtig, ook als ze wel 18 zijn moeten ze blijven studeren tot ze ten minste een startkwalificatie (minimaal diploma MBO, niveau 2) in het bezit hebben. In het geval een leerling vastloopt tijdens zijn loopbaan of geen aanmelding doet, is de decaan verplicht dit door te melden aan de leerplichtambtenaar. Ook voor onderwijs in het buitenland moet de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld.