Absentiebriefje

Verzuim wegens een bezoek aan dokter, specialist, orthodontist of tandarts dient vooraf schriftelijk te worden aangevraagd met een handtekening van de ouder(s)/verzorger(s). In bijlage vindt u het hiervoor bestemde absentiebriefje.