ROVZ en VEVO-project

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) is een onafhankelijk overlegplatform van overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor verkeersveiligheid in Zeeland. Dat gebeurt door middel van verschillende programma’s, waaronder voorlichting en educatie.

Voor jongeren tussen 12-16 jaar bestaat het VEVO-project (VerkeersEducatie Voortgezet Onderwijs) waarbinnen verkeerseductie op scholen voor voortgezet onderwijs wordt gestimuleerd. Gemeenten, scholen en ROVZ werken hierbij nauw samen. De activiteiten die binnen het Reynaertcollege plaatsvinden in het kader van verkeerseducatie vinden plaats in nauw overleg met ROVZ.
Meer informatie over ROVZ en het VEVO-project is te vinden via deze link.                                                                                         600_rovz.jpg