Afdeling havo

Het Programma van Toetsing en Afsluiting geeft de eisen weer die per vak aan een leerling in de leerjaren  4 en 5 havo (de tweede fase) gesteld worden. De PTA's voor 4 en 5  havo  2022-2023 zijn hieronder als bijlagen toegevoegd.