afdeling vwo

Het Programma van Toetsing en Afsluiting geeft de eisen weer die per vak aan een leerling in de  leerjaren 4, 5 en 6 vwo (de tweede fase) gesteld worden. De PTA's voor 4, 5 en 6 vwo 2023-2024 zijn hieronder als bijlagen toegevoegd.