Ondersteuningsteam

Het OT bestaat behalve uit de schoolmaatschappelijk werker en de zorgcoördinator uit twee intern begeleiders (IB-ers), een onderwijsassistent (OA) en twee docenten met een IB-taak.  Behalve de twee eerst genoemden bezetten deze collega’s het ondersteuningslokaal (OL) op beide locaties en begeleiden van daaruit de leerlingen die binnen hun casusregie vallen.

Leerlingen die vanuit het OT/OL begeleiding krijgen zijn leerlingen die een ondersteuningsvraag hebben vanuit de volgende gebieden:

 • Sociaal-emotionele problematiek
 • Gedragsmatig
 • Multiproblematiek
 • Leerproblematiek of -achterstanden
 • Kindeigen problematiek, gedragsmatig of psychisch
 • Fysieke problematiek
De trajecten die worden aangeboden zijn zeer divers. Van lichte ondersteuning tot intensieve trajecten.

Binnen de lichte ondersteuning bieden we bv.:

 • Planning en organisatie, zes sessies.

Intensievere trajecten worden ook aangeboden, denk dan aan wekelijkse contactmomenten of dagdelen waarbij een leerling individuele ondersteuning krijgt vanuit het OT/OL.

Tevens kunnen de intern begeleiders ook binnen de klas ondersteuning bieden bv. in de vorm van observaties.

Aanmelding voor het OT wordt gedaan door de coach, in overleg met ouders en leerling.

Het OT heeft 2 -wekelijks overleg waar nieuwe aanmeldingen besproken en verdeeld worden.

Leden van het OT

 • Lotte Segers (IB-er)
 • Ellen Minderhoud (IB-er)
 • Nancy Weemaes (OA)
 • Claudine de Moor (docent met IB-taak)
 • Gracy Van Lysebetten (docent met IB-taak)
 • Jeanique Tichelman (schoolmaatschappelijk werk)
 • Hanna Navarro (zorgcoördinator)