Verkeersdag "Veilig naar school" voor toekomstige brugklassers

Verkeersdag "Veilig naar school" voor toekomstige brugklassers

Op maandag 24 juni verwelkomt het Reynaertcollege een hoop toekomstige brugklassers. 

De leerlingen uit groep acht van de basisscholen in de regio komen onder begeleiding van hun juf en meester voor het eerst op de fiets naar onze school.

Vooraf en onderweg krijgen de kinderen uitleg van hun juf of meester over de geadviseerde fietsroutes en de risicovolle verkeerspunten. De organisatie van deze dag wordt al sinds 2004 opgepakt door de projectgroep “Veilig naar school”.

Op het Reynaertcollege aangekomen worden de leerlingen verwelkomd met een drankje en krijgen ze verdere uitleg over de fietsroutes naar school. De leerlingen zien een film waarin aandacht wordt gevraagd voor gevaarlijke situaties en riskant gedrag in het verkeer. Interviews met een ambulance-medewerker, een politie-agent en de VEVO-coördinator van de provincie Zeeland maken het verhaal compleet. Hoe fiets je veilig naar school? Welke route is het meest veilig of minst onveilig? Waar kun je best de weg oversteken? Als de groep oversteekt, mag iedereen dan mee? Voor veel leerlingen die aan het eind van de basisschoolperiode naar de middelbare school in Hulst komen is deze dag erg leerzaam. Natuurlijk mag ook een stukje amusement niet ontbreken en daarom verzorgen enkele leerlingen van het Reynaertcollege muziek, dans en een toneelstukje, dat ook weer in het teken staat van verkeers(on)veilig gedrag. Voor alle kinderen is er vervolgens nog een attentie waarna ze weer op de fiets naar huis gaan

De projectgroep bekijkt jaarlijks de fietsroutes omdat er in de regio met regelmaat aanpassingen aan het weggennet plaatsvinden. De bedoeling van het route-advies is dat de leerlingen na de vakantie in het nieuwe schooljaar voor deze ‘minst onveilige’ routes zullen kiezen. De term ‘minst onveilig’ wordt door de projectgroep bewust gebruikt omdat er enkele route 100% veilig is. Met de organisatie van de “Veilig-naar-School”-dag hopen we bij te dragen aan de bewustwording van verkeersveilig gedrag op de school-thuis-route.

600_veilig_naar_school_toekomstige_brugklassers1.jpg  600_veilig_naar_school_toekomstige_brugklassers3.jpg 600_veilig_naar_school_toekomstige_brugklassers4.jpg  

600_veilig_naar_school_toekomstige_brugklassers7.jpg  600_veilig_naar_school_toekomstige_brugklassers8.jpg