POVO Zeeuws Vlaanderen

De werkgroep PO/VO bestaat uit collega’s uit basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Deze groep houdt zich bezig met verschillende onderwerpen. Centraal staat de basisschoolleerling die binnen afzienbare tijd overstapt naar het voortgezet onderwijs. De werkgroep komt iedere 6  weken bij elkaar. Er worden afspraken gemaakt over de overdracht, leren leren en we werken aan een doorlopende leerlijn voor Engels.

“Ont”moeting is de sleutel tot succes als het gaat om afstemming. Contacten tussen leraren van groep 8 en brugklasmentoren zijn daarin cruciaal.  Komend jaar is het de bedoeling om deze contacten te intensiveren.

Op die manier worden voor alle leerlingen in de regio betere groeikansen geboden en ontstaat er een goede overstap van basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Els Bonne, Endri van Dorsselaer en Jeanique Everaert zitten namens het Reynaertcollege in deze werkgroep. Voor vragen kunt u terecht bij één van bovengenoemde personen.