Nieuwbouw!

Nieuwbouw!

Al jaren wordt er gesproken over nieuwbouw voor de school. Al jaren wordt er gedroomd over een campus op de locatie Zoutestraat. Het bestuur van de stichting VO Zeeuws Vlaanderen en de gemeente Hulst zijn ver in hun gezamenlijke plannen en ambitie. Gelukkig is het budget inmiddels voor de komende jaren veilig gesteld en kunnen nu daadwerkelijk de concrete volgende stappen gezet gaan worden. Er is al een plan van eisen. De volgende fases kunnen starten. Het wordt een prachtig traject waarin het gebouw én het onderwijs elkaar kunnen gaan aanvullen. Op termijn wordt het gebouw aan de Gildenstraat stapsgewijs ‘afgestoten’. Uiteindelijk leidt dit in 2025 tot één prachtig vernieuwd gebouw. Op dit moment is nog niet veel te zeggen over hoe het er uit gaat zien. We houden u op de hoogte van de vorderingen. Op de foto ziet u hoe Vanity Kaijser namens het Reynaertcollege en het bestuur in de persoon van dhr. S. van Nispen als blijk van dank hun gemaakte kunstobjecten aan de wethouder mevr. Van Damme overhandigt.