STARR - depressiepreventie

De leerlingen van de bovenbouw én de ouders/verzorgers hebben al een mail ontvangen met de informatie over de STARR methode die wij in samenwerking met Emergis-preventie binnen school gaan aanbieden. Nu nog enkel voor onze bovenbouwleerlingen!

STARR is een preventieve groepstraining voor jongeren die last hebben van een dip, somberheidsklachten of stemmingsproblemen en hier vanaf willen. 

Verdere inhoudelijke informatie over inhoud van de training kunt u vinden in de folder die hieronder als bijlage staat. 

De training zal na schooltijd worden aangeboden, maar wel aansluitend op een lesdag (bv. vanaf 16 uur). Exacte data en tijden worden later vastgesteld, dit is ook afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de samenstelling van de groep. 

Als uw zoon of dochter interesse heeft om deze training te volgen kunt u hem of haar aanmelden bij de zorg coördinator, mevr Hanna Navarro (nav@reynaert.nl). 

Leerlingen van 16 jaar mogen zich ook zelf aanmelden. Na de aanmelding zullen de medewerkers ven Emergis-preventie een kennismaking plannen om te kijken of de training voldoende passend is. 

Bij verdere vragen, kunt u terecht bij mevr. Navarro.