Lunchateliers

Atelieruren zijn bedoeld voor leerlingen die zich extra willen inzetten of talent hebben voor de onderdelen die bij MPD worden aangeboden. Het dient gezien te worden als verdiepingsonderdeel van de MPD-lessen.

600_lunch_ateliers.png
Atelieruren zijn bedoeld voor leerlingen die zich extra willen inzetten of talent hebben voor de onderdelen die bij MPD worden aangeboden. Het dient gezien te worden als verdiepingsonderdeel van de MPD-lessen.

Tijdens atelieruren kunnen leerlingen
zich verdiepen in:
Media: cd-hoes/ eigen logo of ander promotiemateriaal ontwerpen, animatie maken, next level photoshop, beamerprojectie, film maken en monteren, etc. Performance: uitwerken rap zingen (mini musical)-dansen -acteren (toneelstuk maken/uitvoeren)enz. Design: aquarel 3d werkstuk karton/klei -mode (kleding ontwerpen + maken) -groot acryl schilderij van de hele groep enz. 


Alle leerlingen (onderbouw) die interesse hebben in één of meerdere onderdelen van MPD kunnen zich aanmelden. Interesse wordt geïnventariseerd d.m.v. inschrijving middels een flyer. Indeling van leerlingen en beslissen welke workshops er gegeven kunnen worden, worden bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen. Dus groepsindeling kan enkel na inschrijving plaatsvinden.Twee docenten(een docent performance en een docent media/design) zullen in tweemiddagpauzes(12.35 -13.00uur) de workshops aanbieden. Voor deze variant is bewust gekozen rekening houdend met de belangen van leerlingen (huiswerk, naschoolse activiteiten e.d.). De kunstvaklokalen aan de Zoutestraat en Gildenstraat worden gebruikt voor deze workshops(de docent zal dus op locatie van de leerling de workshops verzorgen).De workshops beginnen z.s.m. na de Kerstvakantie en vinden plaats in de lunchpauzes van 12.35 -13.00 uur. Vandaar de naam “LunchAtelier”. Presentatie in de maand juni op één of meerdere donderdagen(middag en/of avond). Eindpresentatie wordt gehouden aan het eind van het schooljaar (samen of per leerjaar). Deze presentatie is een mix van alle activiteiten die er gedaan zijn tijdens de workshops (podium aula + lokaal 041, expositie kunstwerken en mediapresentaties) Er zal gebruik gemaakt worden van kunstvaklokalen, de gang en de aula. Dit in samenwerking met de leerlingen uit de module licht en geluidstechniek.