Lunchateliers

Atelieruren zijn bedoeld voor leerlingen die zich extra willen inzetten of talent hebben voor de onderdelen die bij MPD worden aangeboden. Het dient gezien te worden als verdiepingsonderdeel van de MPD-lessen.

600_lunch_ateliers.png
Atelieruren zijn bedoeld voor leerlingen die zich extra willen inzetten of talent hebben voor de onderdelen die bij MPD worden aangeboden. Het dient gezien te worden als verdiepingsonderdeel van de MPD-lessen. Tijdens atelieruren kunnen leerlingenzich verdiepen in:Media:cd-hoes/ eigen logo of ander promotiemateriaal ontwerpen, animatie maken, next level photoshop, beamerprojectie, film maken en monteren, etc. Performance: uitwerken rap zingen (mini musical)-dansen -acteren (toneelstuk maken/uitvoeren)enz.Design: aquarel 3d werkstuk karton/klei -mode (kleding ontwerpen + maken) -groot acryl schilderij van de hele groepenz.Wekelijksinformatiebulletinvoor medewerkersvan het Reynaertcollege
2Alle leerlingen (onderbouw) dieinteresse hebben in één of meerdereonderdelen van MPD. Interesse wordt geïnventariseerd d.m.v. inschrijving middels een flyer. Indeling van leerlingen en beslissenwelke workshops er gegeven kunnen worden, worden bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen. Dus groepsindeling kan enkel na inschrijving plaatsvinden.Twee docenten(een docent performance en een docent media/design) zullen in tweemiddagpauzes(12.35 -13.00uur) de workshops aanbieden.Voor deze variant is bewust gekozen rekening houdend met de belangen van leerlingen (huiswerk, naschoolse activiteiten e.d.)De kunstvaklokalen aandeZoutestraat en Gildenstraatworden gebruikt voor deze workshops(de docent zal dus op locatie van de leerling de workshops verzorgen).De workshopsbeginnenz.s.m. na de Kerstvakantieenvinden plaats in de lunchpauzes van 12.35 -13.00uur. Vandaar de naam LunchAtelier.Presentatie in de maand juni op één of meerdere donderdagen(middag en/of avond).Eindpresentatie wordt gehouden aan het eind van het schooljaar (samen of per leerjaar). Deze presentatie is een mix van alle activiteiten die er gedaan zijn tijdens de workshops (podium aula + lokaal 041, expositie kunstwerken en mediapresentaties) Er zal gebruik gemaakt worden van kunstvaklokalen, de gang en de aula. Dit in samenwerking metde leerlingen uit de module licht en geluidstechniek.