Nieuwbouw Reynaertcollege

Nieuwbouw Reynaertcollege aan de locatie Zoutestraat
april 2024

Het Reynaertcollege is momenteel nog steeds in 2 gebouwen gehuisvest. Als school vinden we het belangrijk dat alle leerlingen samen naar school gaan. Daarom zijn we de afgelopen jaren met Gemeente Hulst, bureau HEVO en architect DAT in gesprek om ons gebouw aan de Zoutestraat uit te breiden en te vernieuwbouwen voor alle toekomstige leerlingen van het Reynaertcollege.

De nieuwe afbeeldingen die u inmiddels (we zijn meer dan 1 jaar in overleg met elkaar op weg) op deze website kunt zien zijn onderdeel van het Structuur Ontwerp van de nieuwbouw (aan de orde geweest bij de vergaderingen van de gemeente Hulst maart 2024). Dit ontwerp ontstond, in dialoog met de Rijksdienst, monumentencommissie en welstandscommissie. De bouwmassa is hier bepaald ten behoeve van de nieuwbouw. Alsmede ook de diverse ontsluitingen.

We staan momenteel aan de vooravond van het Voor Ontwerp. In het Voor Ontwerp zullen de plattegronden verder uitgewerkt worden in samenspraak met docenten personeel en leerlingen. Daarnaast zal de constructeur de principes van de hoofddraagconstructie bepalen en de bouwfysisch- en installatieadviseur het installatie en klimaatconcept (rekening houdend met eisen ten aanzien van Frisse Scholen).  Na het Voor Ontwerp volgt het Definitief Ontwerp op basis waarvan een bouwvergunning aangevraagd zal worden.

Wanneer?

Een nieuw gedeelte bouwen aan de locatie Zoutestraat is niet zomaar gebeurd. We verwachten dat het daadwerkelijke bouwen in 2025 start en dat de school feestelijk geopend kan worden in 2026.

Ten slotte

Via deze webpagina houden we u op de hoogte van de stappen die de gemeente en wij maken om de nieuwbouw tot stand te brengen.

En via deze link komt u rechtstreeks op de site van de gemeente Hulst waar alle Nieuwsbrieven over de plannen Reynaertcollege te vinden zijn.

 600_schets_nieuwbouw_reynaertcollege_vanuit_zandstraat.png 600_schets_nieuwbouw_reynaertcollege_vanaf_plein_parking.png

LET OP: de getoonde afbeeldingen zijn een conceptontwerp!