Nieuwbouw Reynaertcollege

Nieuwbouw aan de locatie Zoutestraat
3 maart 2023

Het Reynaertcollege is nu nog in 2 gebouwen gehuisvest. Als school vinden we het belangrijk dat alle leerlingen samen naar school gaan. Daarom hebben we met de gemeente afgesproken dat de locatie Zoutestraat een stuk nieuwbouw krijgt. Dat komt aan de kant van de Zandstraat aan het gebouw vast. Als dat nieuwe gedeelte klaar is, krijgen alle leerlingen op de locatie Zoutestraat les. De locatie Gildenstraat wordt dan gesloten.

Wanneer?

Een nieuw gedeelte bouwen aan de locatie Zoutestraat is niet zomaar gebeurd. We verwachten dat het daadwerkelijke bouwen in de zomer van 2024 start en dat het nieuwe gedeelte aan het begin van schooljaar 2025-2026 open gaat. Dat duurt dus nog 2,5 jaar.

Inmiddels is bekend dat architectenbureau DAT uit Tilburg de nieuwbouw voor ons gaat realiseren. Zij gaan in eerste instantie aan de slag met tekeningen en een maquette van het nieuwe gedeelte.

Meedenken

In de loop van het proces komen er momenten dat leerlingen, ouders, medewerkers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over het nieuwe gedeelte van het gebouw. Hoe precies, en wanneer, wordt nog gepland.

Schets

De architect maakte al een eerste schets van de nieuwbouw. U ziet de plaatjes hieronder. Zo kunt u zich alvast een beeld vormen van hoe het ongeveer wordt.

Ten slotte

Vanaf nu houden we u via deze webpagina op de hoogte van de stappen die de gemeente en wij maken om de nieuwbouw tot stand te brengen.

600_20230303_schets_nieuwbouw_reynaertcollege_1.jpg 600_20230303_situatietekening_nieuwbouw_reyneaertcollege.jpg