Startbrief schooljaar 2021-2022

In onderstaande bijlages vindt u de brief die is verzonden naar de ouders en verzorgers van alle leerlingen van het Reynaertcollege.

Tevens vindt u in bijlage ook de lokalenindeling voor de eerste lesdag, dinsdag 7 september 2021.