Werken aan de toekomst

In januari ontvingen we ouders die met ons meedachten over ‘wat is een goede school?’
Een mooie avond waarin ook de wens werd uitgesproken om dit jaarlijks te gaan herhalen. We hopen in mei de plannen daadwerkelijk te kunnen afronden. Wordt vervolgd.