Nieuwe leerweg GL & TL

Theoretisch leren met een praktijkgericht programma

600_nieuwe_leerweg.png

Na afronding van de theoretische leerweg (mavo) starten de meeste leerlingen op het MBO, de middelbare beroepsopleiding. Een praktijkgerichte opleiding waarbij leerlingen het beroepenveld binnen hun studie middels allerlei praktijkopdrachten en stages leren kennen.

Omdat we het erg belangrijk vinden dat we onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs én we hen – naast een breed aanbod aan theorievakken – dus ook praktisch vaardiger willen maken, starten we in het nieuwe schooljaar in het derde jaar van theoretische leerweg van het vmbo met een nieuw én praktisch gericht vak.

Het praktijkvak – waarbij de begrippen Ontmoeten, Onderzoeken, Ontwerpen en Ondernemen sleutelwoorden vormen – biedt een breed aanbod aan onderdelen zodat leerlingen zich in leerjaar 3 kunnen oriënteren op de beroepswereld. In leerjaar 4 kunnen leerlingen zich specialiseren in een van de vier afstudeerprofielen.

Binnenkort worden alle leerlingen van 2 vmbo - tk én hun ouders/verzorgers uitgebreid geïnformeerd over deze leerroute. Er volgt dan informatie over het praktijkvak en over het vakkenpakketkeuzetraject.