Reynaertcollege is een Olympiadeschool

600_olympiades.png

Het doel is om de verschillende olympiadevakken extra in de spotlights te zetten. Leerlingen uit de bovenbouw die goed zijn in een bepaald vak, kunnen hieraan meedoen. Het is gedeeltelijk in het curriculum van vakken opgenomen. Iedereen mag meedoen, het gaat vooral om het plezier, hoewel het natuurlijk een landelijke competitie is en blijft.
Het gaat om de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde. De competitie start in januari.